Hlavní obsah

naskrz

Příslovce

  1. (v celé tloušťce) durch etw. hindurch, durchprosáknout naskrz čímdurch etw. hindurch treten/dringen
  2. (úplně) durch und durch, durchausbýt naskrz promoklýdurch und durch nass sein

Vyskytuje se v

skrz: skrz naskrzúplně durch (und durch)

naskrz: prosáknout naskrz čímdurch etw. hindurch treten/dringen