Hlavní obsah

hindurch

Příslovce

  1. durch etw. hindurch přes co, skrze co zeď ap.hier hindurchtudydurch die Stadt hindurchpřes město
  2. skrz, po, běhemdie ganze Nacht hindurchpo celou noc

Vyskytuje se v

hindurch: durch etw. hindurchpřes co, skrze co zeď ap.

durch: durch etw. (hindurch)čím dveřmi ap., skrz co otvor ap., naskrz čím