Hlavní obsah

nůž

Podstatné jméno, rod mužský

  • das Messerkapesní nůždas Taschenmesserbrusič nožůder Messerschleifer

Vyskytuje se v

ostří: die Messerschneideostří nože

otevírací: das Klappmesserotvírací nůž

řez: der Messerschnittřez nožem

tábornický: das Campingmessertábornický nůž

vrhač: der Messerwerfervrhač nožů

vystřelovací: das Springmesservystřelovací nůž

zavírací: das Klappmesserzavírací nůž

kapesní: das Taschenmesserkapesní nůž

ostrý: ein scharfes Messerostrý nůž

ostře: scharf geschliffenes Messerostře nabroušený nůž

otevírat: die Umschläge mit dem Messer aufmachenotevírat obálky nožem

patřit: Wo gehört das Messer hin?Kam patří ten nůž?

přepůlit: den Apfel mit einem Messer halbierenpřepůlit jablko nožem

vjet: Das Messer ist ihm in die Hand hineingerutscht.Nůž mu vjel do ruky.

vyklouznout: Das Messer ist ihr aus der Hand gerutscht.Nůž jí vyklouzl z ruky.

zkřivit: das Messer verbiegenzkřivit nůž

ztupit: Sie machte das Messer stumpf.Ztupila nůž.

vrazit: j-m in den Rücken fallenvrazit komu nůž do zad

angreifen: j-n mit dem Messer angreifennapadnout koho nožem

anlegen: j-m das Messer an den Hals anlegenpoložit komu nůž na krk

fassen: das Messer am Griff fassenuchopit nůž za střenku

hingehören: Wo gehört das Messer hin ? – Es gehört dort hin, in die Schublade.Kam patří ten nůž? – Patří tam, do zásuvky.

Stich: ein tödlicher Stich mit dem Messersmrtelné bodnutí nožem

nůž: der Messerschleiferbrusič nožů