Hlavní obsah

návrh

Vyskytuje se v

alibistický: der Alibivorschlagalibistický návrh

zákon: der Gesetzentwurfnávrh zákona

zlepšovací: der Verbesserungsvorschlagzlepšovací návrh

besedovat: (über) einen Vorschlag debattierenbesedovat o návrhu

iniciativní: ein initiativer Vorschlaginiciativní návrh

konstruktivní: ein konstruktiver Vorschlagkonstruktivní návrh

nečestný: j-m einen unehrlichen Vorschlag unterbreitendát nečestný návrh komu

podpořit: j-s Vorschlag unterstützenpodpořit čí návrh

postavit se: sich für den Vorschlag einsetzenpostavit se za návrh

protlačit: einen Vorschlag im Parlament durchpressenprotlačit návrh v parlamentu

předložit: einen Antrag im Parlament einbringenpředložit návrh v parlamentu

předstoupit: mit einem Vorschlag vor den Chef hintretenpředstoupit před šéfa s návrhem

přijatelný: ein annehmbarer Vorschlagpřijatelný návrh

přiklonit se: dem Vorschlag beistimmenpřiklonit se k návrhu

uvítat: den Vorschlag des Ministerpräsidenten begrüßenuvítat návrh předsedy vlády

výhrada: Vorbehalte zum Vorschlag habenmít výhrady k návrhu

zamlouvat se: Wie findest du den Vorschlag?Jak se ti zamlouvá ten návrh?

zavrhnout: einen Vorschlag verwerfenzavrhnout návrh

abändern: den Antrag abändernpozměnit návrh

befürworten: einen Vorschlag befürwortenpřimluvit se za návrh

beipflichten: einem Vorschlag beipflichtensouhlasit s návrhem

beistimmen: einem Antrag beistimmensouhlasit s návrhem

darangehen: Wir sollten darangehen, einen Arbeitsplan zu entwerfen.Měli bychom se dát do návrhu pracovního plánu.

der, die, das: Was hältst du von meinem Vorschlag? – Den finde ich gut.Co si myslíš o mém návrhu? – Myslím, že je dobrý.

glattweg: Er hat mir mein Angebot glattweg abgeschlagen.Bez okolků můj návrh zamítl.

unsittlich: unsittliche Anträge machendělat neslušné návrhy

návrh: der Verbesserungsvorschlagzlepšovací návrh