Hlavní obsah

lächeln

Das, podstatné jméno~s

Vyskytuje se v

dezent: ein dezentes Lächeln abgewinnenvyvolat decentní úsměv

verbindlich: verbindlich lächelnmile se usmívat

abquälen: Ich quälte mir ein Lächeln ab.Přinutil(a) jsem se k úsměvu.

charmant: charmant lächelnšarmantně se usmívat

einfältig: einfältiges Lächeln machennaivně se usmívat

ironisch: ironisch lächelnironicky se usmívat

lächeln: Sie lächelte vergnügt.Spokojeně se usmála.

verklären: Ein Lächeln verklärte ihr Gesicht.Úsměv jí rozjasnil obličej.

verlegen: verlegen lächelnrozpačitě se usmívat

verräterisch: ein verräterisches Lächeln habenmít zrádný úsměv

křivý: schiefes Lächelnkřivý úsměv

blažený: ein glückseliges Lächelnblažený úsměv

bolestný: ein schmerzliches Lächelnbolestný úsměv

chápavý: ein verständnisvolles Lächelnchápavý úsměv

ironický: ironisches Lächelnironický úsměv

licoměrný: scheinheiliges Lächelnlicoměrný úsměv

lišácký: ein schlitzohriges Lächeln/schlitzohriger Planlišácký úsměv/plán

nepatrný: unmerkliches Lächelnnepatrný úsměv

nucený: ein gequältes/gezwungenes Lächelnnucený úsměv

obdařit: Sie schenkte ihm ein Lächeln.Obdařila ho úsměvem.

odpovědět: j-m auf etw. mit einem Lächeln entgegnenodpovědět komu na co úsměvem

omluvně: entschuldigend lächelnomluvně se usmát

pitomý: stupides Lächelnpitomý úsměv

pohrávat: Ein vergnügtes Lächeln umspielt sein Gesicht.Na tváři mu pohrává pobavený úsměv.

provinilý: ein schuldbewusstes Lächelnprovinilý úsměv

přeslazený: zuckersüßes Lächelnpřen., expr. přeslazený úsměv

půvabný: ein anmutiges Gesicht/Lächeln habenmít půvabný obličej/úsměv

umělý: künstliches Lächelnpřen. umělý smích

úsměv: professionelles Lächelnprofesionální úsměv

zářivě: strahlend lächelnzářivě se usmívat

znatelný: ein kaum merkbares Lächeln im Gesichtsotva znatelný úsměv na tváři