Hlavní obsah

kancelář

Vyskytuje se v

cestovní: das Reisebürocestovní kancelář

děkanský: das Dekansbüroděkanská kancelář

inzertní: das Anzeigenbüroinzertní kancelář

notářský: das Notarbüronotářská kancelář

projekční: das Projektierungsbüroprojekční kancelář

překladatelský: das Übersetzungsbüropřekladatelská kancelář

sázkový: das Wettbürosázková kancelář

sňatkový: die Heiratsvermittlungsňatková kancelář

zprostředkovatelský: das Vermittlungsbürozprostředkovatelská kancelář

informační: das Informationsbüro, die Auskunftsstelleinformační kancelář

netrhnout se: Im Büro stehen die Telefone nicht still.V kanceláři se telefony netrhnou.

odběhnout: das Büro kurz verlassenodběhnout si na chvíli z kanceláře

sotva: Kaum war er aus dem Büro gegangen, suchte ihn jemand.Sotva odešel z kanceláře, někdo ho hledal.

ťukat: Im Büro klappern Schreibmaschinen.V kanceláři ťukají psací stroje.

vehnat se: Er stürzte ins Büro hinein.Vehnal se do kanceláře.

anrufen: Kannst du mich, bitte, morgen im Büro anrufen?Můžeš mi, prosím, zítra zavolat do kanceláře?

antreffen: j-n im Büro antreffenzastihnout koho v kanceláři

still: Es war plötzlich ganz still im Büro.Najednou bylo v kanceláři úplné ticho.

zweckentfremden: die Garage als Büro zweckentfremdenpoužívat garáž jako kancelář

kancelář: das Empfangsbüropřijímací kancelář