Hlavní obsah

lösen

Sloveso

  1. odstranit, odlepit, strhnout tapety ap.die Briefmarke von der Postkarte lösenodlepit známku z pohleduDieses Mittel löst den Schmutz.Tento prostředek odstraňuje špínu.den Blick von j-m/etw. nicht lösen könnennemoci odtrhnout pohled od koho/čeho
  2. sich lösen uvolnit se, opad(áv)at, odlepit se
  3. sich lösen odloučit se, oddělit se, odtrhnout sesich aus j-s Umarmung lösenvytrhnout se komu z objetí
  4. uvolnit šroubek ap.
  5. sich lösen uvolnit se, povolit bolest ap.
  6. vyřešit, rozluštit, rozřešit hádanku ap.
  7. sich lösen vyřešit se, rozluštit se, rozřešit se hádanka ap.
  8. zrušit smlouvu ap.
  9. rozpustit/rozpouštět ve vodě ap.

Vyskytuje se v

kriegerisch: einen kriegerischen Konflikt lösenřešit válečný konflikt

auflösen: Zucker löst sich im Tee auf.Cukr se rozpouští v čaji.

fraglich: eine fragliche Frage lösenřešit spornou otázku

heikel: mit j-m eine heikle Angelegenheit lösenřešit s kým choulostivou záležitost

lösen: sich lösenuvolnit se, opad(áv)at, odlepit se