Hlavní obsah

freuen

Sloveso

  1. sich freuen über etw. Akk, an etw. Dat, etw. Gen těšit se, radovat se, mít radost z čehosich über ein Geschenk freuenradovat se z dárkusich des Sieges freuentěšit se z vítězství
  2. sich freuen auf j-n/etw. těšit se na koho/co na výlet ap.
  3. j-n těšit koho pochvala, úspěch ap.Es freut mich!Těší mě!

Vyskytuje se v

kennenlernen: Es freut mich, Sie kennenzulernen!Těší mě, že vás poznávám!

darauf: Darauf freue ich mich schon.Už se na to těším.

dass: Seine Antwort, dass er bald kommen würde, freut mich.Jeho odpověď, že by brzy přišel, mě těší.

dich: Freue dich!Těš se!

hämisch: sich hämisch freuen über etw.škodolibě se radovat z čeho

sich: Sie freuen sich.Těší se.

sooft: Sooft ich sie sehe, freue ich mich.Vždy, když ji vidím, mám radost.

těšit: (Es) Freut mich.Těší mě.

poznat: Es freut mich, Sie kennen gelernt zu haben.Těší mě, že jsem vás poznal.

rád: Es freut mich, Sie kennenzulernen.Rád vás poznávám.

zaradovat se: sich über den Erfolg freuenzaradovat se z úspěchu

blecha: sich freuen wie ein Schneekönigbýt šťastný jako blecha

freuen: sich über ein Geschenk freuenradovat se z dárku