Hlavní obsah

zaradovat se

Dokonavé sloveso

  • sich freuen über etw. Akkzaradovat se z úspěchusich über den Erfolg freuen

Vyskytuje se v

zaradovat se: zaradovat se z úspěchusich über den Erfolg freuen