Hlavní obsah

fast

Vyskytuje se v

durchreisen: Er hat schon fast die ganze Welt durchreist.Procestoval už skoro celý svět.

so: Der Film war so langweilig, dass ich dabei fast eingeschlafen wäre.Ten film byl tak nudný, že jsem málem usnul.

überschlagen: Der Verkäufer überschlug sich fast.Prodavač se mohl přetrhnout.

zerreißen: hovor. Meinen Bruder zerreißt es fast (vor Lachen).Můj bratr se může potrhat smíchy.

rychlý: der Schnellimbiss/das Fast Foodrychlé občerstvení

černo: Es war finster, fast schwarz.Bylo zamračeno, až černo.

dokázat: fast Unmögliches schaffendokázat téměř nemožné

pokoušet se: Sie wurde fast ohnmächtig.Pokoušely se o ni mdloby.

pomalu: Ich habe auf sie fast drei Stunden gewartet.Čekal jsem na ni pomalu tři hodiny.

posrat se: Er hat fast vor Angst in die Hose geschissen.Málem se posral strachy.

postit se: am Heiligen Abend fastenpostit se na Štědrý večer

přerazit se: Ich habe mir fast den Hals gebrochen.Málem jsem se přerazil.

přizabít se: sich im Gebirge fast umbringenpřizabít se v horách

téměř: Es ist fast das Gleiche.Je to téměř totéž.

usoužit: Die Sorgen quälten ihn fast zu Tode.Starosti ho málem usoužily.

uspat: Der langweilige Film hat fast alle Zuschauer eingelullt.Nudný film uspal téměř všechny diváky.

vymknout: Ich habe mir fast den Finger verstaucht.Skoro jsem si vymknul prst.

zadusit: Der giftige Rauch hat ihn fast erstickt.Jedovatý dým ho málem zadusil.

zalknout se: Er ist vor Lachen fast erstickt.Div se nezalkl smíchy.

udusit se: Sie erstickte fast vor Lachen.Málem se udusila smíchy.