Hlavní obsah

ergehen

Slovesoerging, i./h. ergangen

  1. kniž.vyjít, být vydán zákon ap., být zaslán výzva ap.
  2. etw. Akk ergehen lassen vydat, vynést co nařízení ap.
  3. kniž.an j-n být adresovaný/odeslaný komuDie Einladungen ergingen an alle Mitglieder.Pozvánky byly adresovány všem spolupracovníkům.
  4. úř.an j-n vztahovat se na koho rozkaz, povolání ap.Die Aufforderung erging an ihn.Byl vyzván.
  5. j-m irgendwie vést se, dařit se komu jak
  6. sich ergehen in etw. Dat vyžívat se v čem, rozplývat se čím chválou, lichotkami ap.

Vyskytuje se v

lassen: etw. Akk über sich ergehen lassennechat si líbit co

ergehen: etw. Akk ergehen lassenvydat, vynést co nařízení ap.