Hlavní obsah

rozplývat se

Nedokonavé sloveso

  1. (rozpouštět se) sich auflösen, zerfließen, zergehenBonbón se jí rozplývá na jazyku.Der Bonbon zergeht ihr auf der Zunge.
  2. přen.(pomalu mizet) sich auflösen, verfliegen
  3. (ztrácet jasné obrysy) verschwimmenStřechy domů se rozplývají v mlze.Die Dächer der Häuser verschwimmen im Nebel.
  4. (podléhat emocím) zerfließen in etw., vor etw.rozplývat se ochotouin Gefälligkeit zerfließen

Vyskytuje se v

rozplývat se: rozplývat se ochotouin Gefälligkeit zerfließen