Hlavní obsah

Partei

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. strana politickáeine bürgerliche/demokratische/liberale Parteiobčanská/demokratická/liberální stranaDiese Partei ist im Parlament vertreten.Tato strana je zastoupená v parlamentu.
  2. strana v soudním sporu
  3. nájemník, partaj
  4. strana, skupina, křídlo v diskusi ap.

Die, podstatné jméno~, ~en

  1. für j-n/etw. Partei ergreifen postavit se na stranu koho/čeho

Vyskytuje se v

anschließen: sich einer Partei anschließenpřipojit se k (politické) straně

nahestehen: einer Partei nahestehenbýt (názorově) blízký (politické) straně

Partei: für j-n/etw. Partei ergreifenpostavit se na stranu koho/čeho