Hlavní obsah

Respekt

Der, podstatné jméno~(e)s

  1. respekt, úcta, vážnost(keinen) Respekt vor j-m/etw. haben(ne)mít respekt před kým/čímetw. mit Respekt sagenříci s respektem co
  2. respekt, strach, obavaeinen großen Respekt vor Hunden habenmít strach ze psů

Vyskytuje se v

erweisen: prokazovat komu respektj-m Respekt erweisen

Respekt: při vší úctě, s veškerou úctoubei allem Respekt