Hlavní obsah

Wunder

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. div, zázrakan Wunder glaubenvěřit na zázraky
  2. zázrak výjimečné dílo
  3. užívá se ve spojení s určitými tázacími zájmeny

Das, podstatné jméno~s, ~

  1. kein Wunder hovor.žádný divKein Wunder!Není divu!Es ist kein Wunder, dass...Není divu, že...
  2. Was Wunder, wenn...? Kdo by se divil, že...?
  3. Wunder wirken hovor.dělat zázraky

Vyskytuje se v

Wunder: kein Wunderžádný div

wund liegen: sich wund liegenproležet se, utrpět proleženiny

hoffen: auf ein Wunder hoffenvěřit v zázrak

abheilen: gut abheilende Wundendobře se hojící rány

scheuern: Die Schuhe haben mir die Fersen wund gescheuert.Mám od bot rozedřené paty.

verwachsen: Die Wunde ist verwachsen.Rána srostla.

wund: hovor. sich die Füße nach etw. wund laufenuběhat si nohy, uběhat se za čím