Hlavní obsah

Lied

Vyskytuje se v

Stimme: die erste Stimme (eines Liedes)první hlas (písně)

wenig: Das Lied ist wenig bekannt.Ta píseň je málo známá.

Brot: Wes Brot ich ess(e), des Lied ich sing(e).Čí chleba jíš, toho píseň zpívej.