Hlavní obsah

Fass

Das, podstatné jméno~es, -ä-er

  1. sud, bečkaein Fass anstechennarazit sudzwei Fässer/Fass Bierdva sudy piva
  2. bedna, hlava znalec, odborník

Vyskytuje se v

fassen: sich fassenvzpamatovat se, uklidnit se z šoku ap.

Gelegenheit: die Gelegenheit beim Schopf(e) fassenchytit příležitost za pačesy

Schopf: j-n beim Schopf fassen/packenpopadnout koho za pačesy/vlasy zlobivé dítě ap.

anfassen: Fasst euch an.Chyťte se za ruce.

beschlagen: ein Fass mit Reifen beschlagenpřibít obruč(e) na sud

gewichtig: einen gewichtigen Entschluss fassenučinit závažné rozhodnutí

Mut: (neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodlání

Fass: ein Fass anstechennarazit sud