Hlavní obsah

bisschen

Vyskytuje se v

viel: ein bisschen vieltrochu moc

auseinander: ein bisschen auseinander stehenstát nepatrně od sebe

nachhelfen: ein bisschen nachhelfen, damit es schneller gehttrochu napomoci, aby to šlo rychleji

plötzlich: hovor. Aber ein bisschen plötzlich!Hejbni kostrou!

schnappen: (ein bisschen) frische Luft schnappennadýchat se (trochu) čerstvého vzduchu

bisschen: (Ach) Du liebes bisschen!Panebože!, Můj ty bože!