Hlavní obsah

chůze

Vyskytuje se v

houpavý: der Schaukelschritthoupavá chůze

kačení: der Entengangkačení chůze

kachní: der Entengangsport. kachní chůze

vleklý: schleppender Schrittvleklá chůze

zvláčnět: Ihr Schritt wurde geschmeidig.Její chůze zvláčněla.

zvolnit se: Sein Schritt verlangsamte sich.Jeho chůze se zvolnila.

an: j-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůze

laufen: Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.Je to asi 10 minut chůze.

schlenkern: eine Tasche beim Gehen hin und her schlenkernpři chůzi houpat taškou sem a tam

Schritt: j-n am Schritt erkennenpoznat koho podle chůze

stolz: ihrem stolzen Gang folgensledovat její hrdou chůzi

chůze: mit j-m Schritt haltenstačit komu v chůzi