Hlavní obsah

ausgesprochen

Vyskytuje se v

aussprechen: sich aussprechenvyslovovat se s přízvukem ap.

aussprechen: sich aussprechenüber j-n/etw. vyjádřit se, vyslovit se o kom/čem kriticky ap.

aussprechen: sich aussprechenfür j-n/etw., gegen j-n/etw. vyslovit se pro koho/co, proti komu/čemu

aussprechen: sich aussprechenüber etw. Akk vymluvit se, vypovídat se z čeho z problémů ap.

aussprechen: Lassen Sie ihn doch aussprechen!Nechte ho přece domluvit!

Fluch: einen Fluch gegen j-n ausstoßen/aussprechenproklí(na)t koho, uvalit kletbu na koho

kernig: zu j-m kernige Worte aussprechenpronést jadrná slova ke komu

účast: projevit účast komuj-m seine Anteilnahme aussprechen

měkce: měkce vyslovovat coetw. weich aussprechen

peprný: pronést peprnou poznámkueine beißende Bemerkung aussprechen

pochvalovat (si): pochvalovat si letní dovolenousich über den Sommerurlaub lobend aussprechen

přízvuk: vyslovit se správným přízvukemmit richtigem Akzent aussprechen

soustrast: projevit komu soustrastj-m herzliches Beileid aussprechen

veto: vyslovit veto proti čemudas Veto gegen etw. aussprechen

vyložený: To je vyložený nesmysl!Das ist ein ausgesprochener Unsinn!

vymluvit se: Musel se jen vymluvit.Er musste sich nur aussprechen.

vyslovit: vyslovit hláskueinen Laut aussprechen