Hlavní obsah

ausgesprochen

Vyskytuje se v

aussprechen: sich aussprechenvyslovovat se s přízvukem ap.

Fluch: einen Fluch gegen j-n ausstoßen/aussprechenproklí(na)t koho, uvalit kletbu na koho

kernig: zu j-m kernige Worte aussprechenpronést jadrná slova ke komu

účast: j-m seine Anteilnahme aussprechenprojevit účast komu

konečný: das Endurteil/endgültige Urteil aussprechenvyřknout konečný rozsudek

měkce: etw. weich aussprechenměkce vyslovovat co

peprný: eine beißende Bemerkung aussprechenpronést peprnou poznámku

pochvalovat (si): sich über den Sommerurlaub lobend aussprechenpochvalovat si letní dovolenou

přízvuk: mit richtigem Akzent aussprechenvyslovit se správným přízvukem

soustrast: j-m herzliches Beileid aussprechenprojevit komu soustrast

veto: das Veto gegen etw. aussprechenvyslovit veto proti čemu

vyložený: Das ist ein ausgesprochener Unsinn!To je vyložený nesmysl!

vymluvit se: Er musste sich nur aussprechen.Musel se jen vymluvit.

vyslovit: einen Laut aussprechenvyslovit hlásku