Hlavní obsah

Wirklichkeit

Die, podstatné jméno~, ~en

Vyskytuje se v

holý: Das ist bare Wirklichkeit!To je holá skutečnost!

odpovídat: der Wirklichkeit entsprechenodpovídat skutečnosti

skutečnost: in Wirklichkeit, in der Tatve skutečnosti

Wirklichkeit: in Wirklichkeitve skutečnosti