Hlavní obsah

Schreck

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  • leknutí, úleksich von einem Schreck erholenvzpamatovat se z úleku

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. Ach du (lieber) Schreck!, (Ach) Du mein Schreck!, (Ach du) Heiliger Schreck! hovor.Do háje!, No nazdar!
  2. ein freudiger Schreck milé/příjemné překvapení

Vyskytuje se v

Bildsäule: vor Schreck zur Bildsäule erstarrenzkamenět hrůzou

erblassen: vor Schreck erblassenzblednout hrůzou

ganz: Sie wurde ganz blass vor Schreck.Leknutím úplně zbledla.

schrecken: Das kann mich nicht schrecken.To mě nemůže vystrašit.

schrecken: aus dem Traum schreckenvytrhnout se ze snu

Schrecken: j-m einen Schrecken bereitennahnat hrůzu komu

zurückschrecken: Er schreckte zurück, als er die Spinne sah.Uskočil, když uviděl pavouka.

Schreck: Ach du (lieber) Schreck!, (Ach) Du mein Schreck!, (Ach du) Heiliger Schreck!Do háje!, No nazdar!