Hlavní obsah

Freundin

Vyskytuje se v

der, die, das: meine Freundin und deren Tochtermoje přítelkyně a její dcera

best(er,e,es): meine beste Freundinmoje nejlepší přítelkyně

gedenken: Sie gedachte der Freundin.Vzpomněla si na kamarádku.

halten: Seine Freundin hielten wir erst für seine Tochter.Jeho přítelkyni jsme nejdříve považovali za jeho dceru.

holka: Er hat eine neue Freundin.Má novou holku.

najednou: zwei Freundinnen zugleich habenmít dvě přítelkyně najednou

přebrat: einem Freund seine Freundin ausspannenpřebrat kamarádovi děvče

přítelkyně: eine treue Freundinvěrná přítelkyně

přitulit se: sich an die Freundin anschmiegenpřitulit se k přítelkyni

ražení: Er ist von gleicher Prägung wie seine Freundin.Je stejného ražení jako jeho přítelkyně.

vyfouknout: j-m seine Freundin wegangelnvyfouknout komu přítelkyni

známost: feste Freundin/festen Freund habenmít vážnou známost