Hlavní obsah

Freund

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. von j-m kamarád, přítel kohoDie Jungen sind Freunde geworden.Chlapci se spřátelili.ein alter Freundstarý přítelhovor. dicke Freundedobří přátelé/kamarádi
  2. přítel, známost, mileneceinen festen Freund habenmít stálého přítele, mít vážnou známost
  3. etw. Gen, von etw. příznivec, přítel, milovník čehopolitische Freunde habenmít politické příznivce

Vyskytuje se v

tausend: Freunde in der Not gehen tausend auf ein Lot.V nouzi poznáš přítele.

abspenstig: j-m den Freund abspenstig machenkomu přebrat přítele

abhängig: Ihr Freund ist von Drogen abhängig.Její přítel je závislý na drogách.

adden: Ich habe ihn als Freund auf Facebook geaddet.Přidal jsem si ho do přátel na Facebooku.

aufopfern: sein Leben für den Freund aufopfernobětovat svůj život za kamaráda

begreifen: Ich kann meinen Freund gut begreifen.Dobře svého přítele chápu.

bewerfen: den Freund mit Schneebällen bewerfenházet po kamarádovi sněhové koule

erübrigen: für seine Freunde Zeit erübrigennajít si čas na přátele

immerhin: Das kann ich ihm nicht antun, er ist immerhin mein bester Freund.To mu nemohu udělat, je to přece můj nejlepší přítel.

sauber: Das sind deine sauberen Freunde!To jsou tví povedení přátelé!

sein: einer seiner Freundejeden z jeho přátel

treffen: Ich treffe mich heute mit meinen Freunden.Dnes se setkám s přáteli.

verbringen: ein Wochenende mit Freunden verbringenstrávit víkend s přáteli

verlieren: Ich habe meinen besten Freund durch ein Flugzeugunglück verloren.Při leteckém neštěstí jsem ztratil svého nejlepšího přítele.

Freund: Die Jungen sind Freunde geworden.Chlapci se spřátelili.