Hlavní obsah

Datei

Vyskytuje se v

passwortgeschützt: eine passwortgeschützte Dateizaheslovaný soubor

sichern: die Datei sichernzajistit soubor

data: soubor datdie Datei

soubor: uložit/vymazat/zálohovat soubordie Datei (ab)speichern/löschen/sichern

záložní: výp. záložní soubordie Backup-Datei

autorizovat: autorizovat přístup k souborůmden Zugriff auf Dateien autorisieren

fleška: zkopírovat soubor na fleškudie Datei auf den USB-Stick kopieren

kopírovat: kopírovat souboryDateien kopieren

smazaný: výp. smazaný soubordie gelöschte Datei

zabalit: zabalit velký souboreine große Datei packen