Hlavní obsah

datový

Přídavné jméno

  • údajovýDaten-datová paměťder Datenspeicher

Přídavné jméno

  • udávající časDaten-datový intervaldas Datenintervall

Odvozená slova

data

Vyskytuje se v

datový: datový intervaldas Datenintervall

formát: formát datového záznamudas Datensatzformat