Hlavní obsah

Ausland

Das, podstatné jméno~(e)s

Vyskytuje se v

cizina: ein Jahr im Ausland verbringenstrávit rok v cizině

do: ins Ausland fahrenjet do ciziny

jak: sowohl zu Hause als auch im Auslandjak doma, tak v cizině

někam: irgendwohin ins Ausland fahrenjet někam do zahraničí

pobýt: sich ein Jahr im Ausland aufhaltenpobýt rok v zahraničí

poohlédnout se: sich nach der Arbeit im Ausland umsehenpoohlédnout se po práci v zahraničí

stáž: halbjähriger Studienaufenthalt im Auslandpůlroční stáž v cizině

uprchnout: ins Ausland flüchtenuprchnout do ciziny

zahraničí: ein Urlaub im Auslanddovolená v zahraničí

Ausland: ins Ausland reisencestovat do zahraničí