Hlavní obsah

Angestellte

Vyskytuje se v

anstellen: sich anstellenum etw., nach etw. postavit se do řady na co, zařadit se u pokladny ap.

anstellen: sich an der Haltestelle anstellenpostavit se na zastávce do řady

anstellen: Unsere Firma hat ihn (nicht) angestellt.Naše firma ho (ne)zaměstnala.

anstellen: alles Mögliche anstellenpodniknout všechno možné

fronta: jít do frontysich anstellen

místo: místo učiteleanstelle des Lehrers

nešikovně: nešikovně se stavět k čemusich bei etw. ungeschickt anstellen

přepínat: přepínat zaměstnancedie Angestellten überfordern

přistavit: přistavit žebřík ke zdieine Leiter an die Mauer anstellen

redukce: redukce zaměstnancůdie Reduktion der Angestellten

vydírat: vydírat své zaměstnanceseine Angestellten ausnutzen

vyhrožovat: Vyhrožuje zaměstnancům propuštěním.Er droht den Angestellten mit Entlassung.

vyvést: vyvést hloupostBlödsinn anstellen