Hlavní obsah

Angestellte

Vyskytuje se v

anstellen: sich anstellenum etw., nach etw. postavit se do řady na co, zařadit se u pokladny ap.

fronta: sich anstellenjít do fronty

místo: anstelle des Lehrersmísto učitele

nešikovně: sich bei etw. ungeschickt anstellennešikovně se stavět k čemu

přepínat: die Angestellten überfordernpřepínat zaměstnance

přistavit: eine Leiter an die Mauer anstellenpřistavit žebřík ke zdi

redukce: die Reduktion der Angestelltenredukce zaměstnanců

vydírat: seine Angestellten ausnutzenvydírat své zaměstnance

vyhrožovat: Er droht den Angestellten mit Entlassung.Vyhrožuje zaměstnancům propuštěním.

vyvést: Blödsinn anstellenvyvést hloupost