Hlavní obsah

studiato

Vyskytuje se v

studio: studistudia, obory nauky ap.

borsa: borsa di studiostipendium

comparativo: studio comparativosrovnávací studie

compiere: compiere gli studidokončit studium

con: studiare con qstudovat u koho

dentistico: studio dentisticozubní ordinace

immergersi: immergersi nello studioponořit se do studia

intero: studiare per ore interestudovat celé hodiny

laurea: studio post-laureapostgraduální studium

legale: studio/consulente legaleprávní kancelář/poradce

legge: studiare leggestudovat práva

notarile: studio notarilenotářská kancelář, notářství

piano: piano di studistudijní plán

privato: studio/ambulatorio privatosoukromá praxe lékaře

ramo: ramo di studistudijní obor

registrazione: studio/sala di registrazionenahrávací studio

scientifico: studio scientificovědecká studie

sospendere: sospendere gli studipřerušit studia

tatuaggio: studio di tatuaggiotetovací salon

terminare: terminare gli studidostudovat, ukončit studia

titolo: titolo di studiodosažená kvalifikace, dosažený titul získaný studiem

tralasciare: tralasciare gli studipřerušit studium

anteporre: Antepone lo studio al divertimento.Dává přednost studiu před zábavou.

assorto: È sempre assorto nello studio.Je stále ponořený do studia.

indirizzo: indirizzo di studistudijní obor

lasciare: Ha lasciato gli studi.Nechal školy.

poco: Ha poca voglia di studiare.Nechce se mu učit.

profitto: studiare con profittozdárně studovat, dělat pokroky ve studiu

progredire: Ha progredito molto nello studio.Udělal ve studiu velký pokrok.

advokátní: studio legaleadvokátní kancelář

ateliér: studi cinematograficifilmové ateliéry

dálkový: studio a distanzadálkové studium

distanční: studio a distanzadistanční studium/forma studia

magisterský: studi per conseguire la laurea magistralemagisterské studium

nahrávací: studio di registrazionenahrávací studio

navazující: successivo studionavazující studium

obor: corso di studistudijní obor

ordinace: studio dentistico/del dentistazubní ordinace

osnova: curriculum , programma di studioučební osnovy

praxe: studio/ambulatorio privatosoukromá praxe lékaře

prospěchový: borsa di studio per meritoprospěchové stipendium

případový: caso (di) studiopřípadová studie

student: studente di giurisprudenza/di medicina/degli studi artisticistudent práv/medicíny/umění

studie: caso di studiopřípadová studie

studijní: materia/argomento di studiostudijní obor

studium: studi universitari/secondarivysokoškolské/středoškolské studium

tetovací: studio di tatuaggiotetovací salon

zubní: studio dentisticozubní ordinace

fakulta: studiare alla facoltà di qcstudovat na fakultě čeho

nahrávání: Nello studio viene eseguita la registrazione.Ve studiu probíhá nahrávání.

naopak: Non studia, anzi gioca tutto il giorno.Neučí se, naopak celý den si hraje.

pilně: studiare/lavorare con diligenzapilně studovat/pracovat

pohroužit se: immergersi nello studiopohroužit se do studia

řeč: studiare le lingue straniereučit se cizí řeči

skončit: Ha finito gli studi.Skončil školu.

stipendium: ricevere la borsa di studiozískat stipendium

zanechat: Ha smesso di studiare.Zanechala studia.

zkoumání: dopo uno studio attentopo pečlivém zkoumání

studiare: studiare da sé/solobýt samouk, učit se sám