Hlavní obsah

pericolante

Vyskytuje se v

correre: correre pericolobýt v nebezpečí

esporre: esporre q a un pericolovystavit koho nebezpečí

estremo: trovarsi in estremo pericolobýt v obrovském nebezpečí

fuggire: fuggire un pericolovyvarovat se nebezpečí

fuori: essere fuori pericolobýt mimo nebezpečí

imminente: pericolo imminenteakutní nebezpečí

pericolo: pericolo gravevážné nebezpečí, závažné riziko

pericolo: trovarsi in pericolobýt v nebezpečí

pericolo: essere fuori pericolobýt mimo nebezpečí

potenziale: pericolo potenzialepotenciální nebezpečí

pubblico: pericolo pubblicoobecné ohrožení

rischio: a proprio rischio (e pericolo)na vlastní riziko/nebezpečí

inconsapevole: Era inconsapevole del pericolo.Neuvědomoval si nebezpečí.

noncurante: Era noncurante del pericolo.Nehleděl na nebezpečí.

percepire: Percepiva un pericolo.Cítil nebezpečí.

pericolo: Non è in pericolo di vita.Je mimo ohrožení života.

pericolo: Non c'è pericolo!iron. To nehrozí!