Hlavní obsah

iniziare

Intranzitivní sloveso

  • začít (se) představení ap.La scuola inizia da lunedì.Škola začíná od pondělí.

Vyskytuje se v

podnět: iniziare qc, dát vzniknout, vyvolat ap. dare lo spunto a qcdát podnět k čemu

prvopočátek: dall'inizio, dal proprio inizio, dall'albaod prvopočátku

samotný: fin dal proprio iniziood samotného začátku

skromný: inizi modestiskromné začátky

začátek: per iniziarepro začátek

jednat: Finisci di parlare e inizia ad agire!Přestaň mluvit a začni jednat!

kapat: Fuori inizia a piovigginare.Venku už kape.

nastoupit: Ha iniziato il nuovo lavoro.Nastoupil do nové práce.

spustit se: È iniziato a piovere.Spustil se déšť.

začít: Inizia a fare qualcosa!Začni něco dělat.

iniziare: Inizia a piovere.Začíná pršet.