Hlavní obsah

disporre

Vyskytuje se v

disposto: essere ben disposto verso q/qcbýt (příznivě) nakloněný komu

magari: Sarebbe disposto a mentire, magari!Byl by ochotný dokonce i lhát!

dio: L'uomo propone e Dio dispone.Člověk míní, Pán Bůh mění!

disporre: La legge dispone che...Zákon stanovuje, že...