Hlavní obsah

deviato

Vyskytuje se v

dovere: Devi aiutarci.Musíš nám pomoct.

lei: È a lei che lo devi dire.To musíš říct jí.

mettersi: Devi metterti in abito da sera.Musíš se obléct do večerního.

prendere: Devi prendere l'autostrada per Torino.Musíš jet po dálnici na Turín.

vedere: Devi farti vedere dal dottore.Musíš si zajít k doktorovi.

nesmět: Non devi dirglielo.Nesmíš mu to říct.

objížďka: deviare (il percorso di) qcvést/odklonit objížďkou co dopravu ap.

výhybka: deviare lo scambiožel. přehodit výhybku

dlužit: Mi devi una spiegazione.Dlužíš mi vysvětlení.

dupnout si: Devi saperti imporre!Musíš si umět dupnout!

hospodařit: Devi gestire bene i soldi!Musíš hospodařit s penězi!

hřešit: Non devi approfittare del fatto che...Nesmíš hřešit na to, že...

jít: Devi andare dal medico.Musíš jít k doktorovi.

mazat se: Non ci devi stare troppo dietro.Nemusíš se s tím tak mazat.

mrzet: Non ti devi dispiacere.Nemusí tě to vůbec mrzet.

nahlížet: Devi valutare la cosa senza emozioni.Musíš na to nahlížet bez emocí.

nemuset: Non devi andarci., Non è necessario che tu ci vada.Nemusíš tam jít.

odklonit: Il traffico è stato deviato.Doprava byla odkloněna.

odklonit se: deviare dalla rottaodklonit se od trasy

potom: Se è vero, poi devi farlo.Je-li tomu tak, potom musíš.

přiznat: Questo glielo devi riconoscere.To se mu musí přiznat.

smět: Non devi dimenticare...Nesmíš zapomínat...

vypořádat se: Ce la devi fare da solo.Musíš se s tím vypořádat sám.