Hlavní obsah

deviato

Vyskytuje se v

dovere: Devi aiutarci.Musíš nám pomoct.

lei: È a lei che lo devi dire.To musíš říct jí.

mettersi: Devi metterti in abito da sera.Musíš se obléct do večerního.

prendere: Devi prendere l'autostrada per Torino.Musíš jet po dálnici na Turín.

vedere: Devi farti vedere dal dottore.Musíš si zajít k doktorovi.

nesmět: Nesmíš mu to říct.Non devi dirglielo.

objížďka: vést/odklonit objížďkou co dopravu ap.deviare (il percorso di) qc

výhybka: žel. přehodit výhybkudeviare lo scambio

dlužit: Dlužíš mi vysvětlení.Mi devi una spiegazione.

dupnout si: Musíš si umět dupnout!Devi saperti imporre!

hospodařit: Musíš hospodařit s penězi!Devi gestire bene i soldi!

hřešit: Nesmíš hřešit na to, že...Non devi approfittare del fatto che...

jít: Musíš jít k doktorovi.Devi andare dal medico.

mazat se: Nemusíš se s tím tak mazat.Non ci devi stare troppo dietro.

mrzet: Nemusí tě to vůbec mrzet.Non ti devi dispiacere.

nahlížet: Musíš na to nahlížet bez emocí.Devi valutare la cosa senza emozioni.

nemuset: Nemusíš tam jít.Non devi andarci., Non è necessario che tu ci vada.

odklonit: Doprava byla odkloněna.Il traffico è stato deviato.

odklonit se: odklonit se od trasydeviare dalla rotta

potom: Je-li tomu tak, potom musíš.Se è vero, poi devi farlo.

přiznat: To se mu musí přiznat.Questo glielo devi riconoscere.

smět: Nesmíš zapomínat...Non devi dimenticare...

vypořádat se: Musíš se s tím vypořádat sám.Ce la devi fare da solo.