Hlavní obsah

deciso

Vyskytuje se v

caso: decidere secondo il casorozhodnout podle situace

deciso: essere deciso a fare qcbýt rozhodnutý udělat co

fermamente: essere fermamente decisobýt pevně rozhodnutý

sorteggio: decidere qc per sorteggiorozhodnout co losem

rapido: È rapido nel decidere.Rychle se rozhoduje.

stare: Sta a te decidere ...Je na tobě rozhodnout ...

valutazione: Dopo accurata valutazione ci siamo decisi...Po pečlivém uvážení jsme se rozhodli...

spor: decidere una liteurovn(áv)at spor

jinak: Ho deciso diversamente.Rozhodl jsem se jinak.

moct: Potrebbero decidere ...Mohli by se rozhodnout ...

po: Sarà lui a decidere.Bude po jeho.

příslušet: Non spetta a me decidere.Nepřísluší mi, abych o tom rozhodoval.

rozhodnout se: Si è deciso ad andarsene.Rozhodl se odejít.

rozhodnutý: Hai già deciso?Už jsi rozhodnutý?

decidere: Ha deciso di partire.Rozhodl se odjet.