Hlavní obsah

debito

Podstatné jméno mužské

  1. dluh, debet, částka k tíži/na vrub, pasivumin debitozadluženýessere in debito di qc con qdlužit komu cosegnare a debito qc a qpřipsat komu co k tíži/na vrub částkusaldare il debitovyrovnat dluhcondono del debitoodpuštění dluhucontrarre un debitoudělat dluh, zadlužit sedebito d'impostadaňová povinnost částka, dlužná daňsport debito d'ossigenokyslíkový dluh
  2. povinnost, závazeksentirsi in debitocítit se zavázaný/povinovaný
  3. debito (formativo) vědomostní nedostatky, mezery ve vědomostech žáka

Vyskytuje se v

debito: debito (formativo)vědomostní nedostatky, mezery ve vědomostech žáka

credito: crediti e debitiaktiva a pasiva

estinguere: estinguere i debitivyrovnat dluhy

estinto: debito estintosplacený dluh

forma: nelle debite formenáležitě

liquidare: liquidare un debitovyrovnat dluh

soddisfare: soddisfare il debitosplatit dluh

tempo: a tempo debito, a suo tempoaž přijde (ten správný) čas, v ten správný čas

assommare: Il debito assomma a un milione.Dluh činí celkem jeden milion.

pieno: È pieno di debiti.Je zadlužený až po uši.

strangolare: I debiti ci strangolano.Dluhy nás tíží.

riconoscenza: avere un debito di riconoscenza verso qbýt vděčný komu

debetní: carta di debitodebetní karta

dluh: essere in debito, avere debitimít dluhy

odpuštění: condono del debitoekon. odpuštění dluhu

vymoct: riscuotere il debitovymoct dluh

vyrovnání: saldo del debitovyrovnání dluhu

závazek: debiti , passività ekon. závazky pasiva ap.

zaplatit: pagare il debitozaplatit dluh

topit se: annegare nei debititopit se v dluzích