Hlavní obsah

debito

Podstatné jméno mužské

  1. dluh, debet, částka k tíži/na vrub, pasivumin debitozadluženýessere in debito di qc con qdlužit komu cosegnare a debito qc a qpřipsat komu co k tíži/na vrub částkusaldare il debitovyrovnat dluhcondono del debitoodpuštění dluhucontrarre un debitoudělat dluh, zadlužit sedebito d'impostadaňová povinnost částka, dlužná daňsport debito d'ossigenokyslíkový dluh
  2. povinnost, závazeksentirsi in debitocítit se zavázaný/povinovaný
  3. debito (formativo) vědomostní nedostatky, mezery ve vědomostech žáka

Vyskytuje se v

credito: crediti e debitiaktiva a pasiva

estinguere: estinguere i debitivyrovnat dluhy

estinto: debito estintosplacený dluh

forma: nelle debite formenáležitě

liquidare: liquidare un debitovyrovnat dluh

soddisfare: soddisfare il debitosplatit dluh

tempo: a tempo debito, a suo tempoaž přijde (ten správný) čas, v ten správný čas

assommare: Il debito assomma a un milione.Dluh činí celkem jeden milion.

pieno: È pieno di debiti.Je zadlužený až po uši.

strangolare: I debiti ci strangolano.Dluhy nás tíží.

riconoscenza: avere un debito di riconoscenza verso qbýt vděčný komu

debetní: debetní kartacarta di debito

dluh: mít dluhyessere in debito, avere debiti

dluh: nadělat dluhyfare/accumulare debiti, zadlužit se indebitarsi

odpuštění: ekon. odpuštění dluhucondono del debito

vymoct: vymoct dluhriscuotere il debito

vyrovnání: vyrovnání dluhusaldo del debito

závazek: ekon. závazky pasiva ap.debiti , passività

zaplatit: zaplatit dluhpagare il debito

topit se: topit se v dluzíchannegare nei debiti