Hlavní obsah

consumato

Vyskytuje se v

bene: beni di consumospotřební statky

consumare: consumare (il matrimonio)naplnit manželství pohl. stykem

consumo: di consumokonzumní statky ap.

cooperativa: cooperativa di consumo/lavorospotřební/výrobní družstvo

credito: credito al consumospotřebitelský úvěr

durevole: beni durevoli, bene di consumo durevolezboží dlouhodobé spotřeby

genere: generi di largo consumozboží každodenní spotřeby

parsimonioso: consumo parsimonioso di qcnízká spotřeba čeho

pro capite: consumo pro capitespotřeba na hlavu/obyvatele

ruggine: consumato dalla ruggineprožraný rzí, celý rezavý, prorezivělý

tassa: tassa di consumospotřební daň

uso: a/per uso e consumo di qve prospěch, výlučně pro koho

elektronika: elettronica di consumospotřební elektronika

konzumace: consumo di alcoolkonzumace alkoholu

palivo: consumo del carburantespotřeba paliva

spotřeba: consumo medio (di carburante)průměrná spotřeba (paliva)

spotřebitelský: indice dei prezzi al consumoindex spotřebitelských cen

spotřební: beni di consumospotřební zboží

zboží: merci di consumospotřební zboží

na: consumo per cento chilometrispotřeba na 100 km

sešlapaný: suole consumate delle scarpesešlapané podrážky bot

spotřebovat: Abbiamo già consumato tutte le provviste.Už jsme spotřebovali všechny zásoby.

žrát: La macchina consuma/beve molto.To auto hodně žere.