Hlavní obsah

consumato

Vyskytuje se v

bene: beni di consumospotřební statky

consumare: consumare (il matrimonio)naplnit manželství pohl. stykem

consumo: di consumokonzumní statky ap.

cooperativa: cooperativa di consumo/lavorospotřební/výrobní družstvo

credito: credito al consumospotřebitelský úvěr

durevole: beni durevoli, bene di consumo durevolezboží dlouhodobé spotřeby

genere: generi di largo consumozboží každodenní spotřeby

parsimonioso: consumo parsimonioso di qcnízká spotřeba čeho

pro capite: consumo pro capitespotřeba na hlavu/obyvatele

ruggine: consumato dalla ruggineprožraný rzí, celý rezavý, prorezivělý

tassa: tassa di consumospotřební daň

uso: a/per uso e consumo di qve prospěch, výlučně pro koho

troppo: Non consumare troppo!Moc neutrácej!