Hlavní obsah

cervella

Vyskytuje se v

arrovellarsi: arrovellarsi (il cervello)lámat si hlavu

cervello: hovor. cervello elettronicoelektronický mozek, počítač

cervello: cervello di vitellotelecí mozeček

cervello: fuga dei cervelliodliv mozků

fuga: fuga di cervelliodliv mozků

lavaggio: přen. lavaggio del cervellovymývání mozku

ottuso: cervello ottusozabedněný mozek

torturarsi: torturarsi il cervellolámat si hlavu

adoperare: Adopera il cervello.Používej hlavu., Mysli trochu.

cervello: Ti ha dato di volta il cervello?Přeskočilo ti?

anticamera: non passare (neppure) per l'anticamera del cervelloani (ve snu) nenapadnout koho, ani nepřijít na mysl komu

cervello: far(si) saltare le cervellavystřelit (si) mozek

fuori: fuori di testa/cervello/zuccaúplně mimo, vygumovaný mentálně

saltare: far saltare le cervella a qvystřelit mozek komu, prohnat komu kulku hlavou

segatura: avere la segatura nel cervellomít v hlavě piliny

vacanza: avere il cervello in vacanzabýt duchem nepřítomen, být mimo mentálně

mozek: přen. odliv mozkůfuga d(e)i cervelli

vpálit: vpálit si kulku do hlavyfarsi saltare le cervella

vystřelit: vystřelit komu mozekfar saltare le cervella a q

mozek: Používej mozek!Usa il cervello!

přeskočit: Přeskočilo ti?Ti ha dato di volta il cervello?

bedna: Je to bedna. o člověkuHa del cervello.

mozeček: mít ptačí mozeček být hloupýavere un cervello di gallina

mozek: vymývání mozkůlavaggio del cervello

napadnout: To by mě ani ve snu nenapadlo.Non mi passerebbe (neppure) per l'anticamera del cervello.

prohnat: prohnat si kulku hlavoufarsi saltare le cervella

rupnout: hovor. Ruplo mu v bedně.È andato fuori di testa., Gli ha dato di volta il cervello.

seno: mít v hlavě senoavere il cervello di una gallina

slepičí: přen. slepičí mozekcervello di gallina

vymýt: vymýt komu mozekfare il lavaggio del cervello a q