Hlavní obsah

cala

Vyskytuje se v

calare: calare/calarsi le brachevycouvat, couvnout zbaběle, podělat se upustit od záměru

calante: sole calantezapadající slunce

calo: il calo dei prezzipokles cen

demografico: calo demograficopokles populace

luna: luna calante/crescenteubývající/dorůstající měsíc

tris: calare il trisdát tři góly

registrare: Si è registrato un calo.Byl zaznamenán pokles.

plachta: alzare/calare le velerozvinout/svinout plachty

pokles: calo della temperaturapokles teploty

spustit: gettare/calare l'ancoraspustit kotvu

úbytek: calo di peso, diminuzione del pesoúbytek na váze

ztráta: calo di pesoztráta na váze

opadnout: Il suo entusiasmo è calato.Jeho nadšení opadlo.

poklesnout: Le vendite sono calate.Prodeje poklesly.

prudce: calare precipitosamente/bruscamenteprudce (po)klesnout ceny ap.

shodit: È calata di dieci chili.Shodila deset kilo.

ubýt: I disoccupati sono calati di...Nezaměstnaných ubylo o...