Hlavní obsah

articolare

Přídavné jméno rod mužský/ženský

  • kloubnídolore articolarebolest(i) kloubů

Vyskytuje se v

articolato: (ben) articolato(dobře) skloubený, konzistentní, soudržný i obsahově ap.

fondo: (articolo di) fondoúvodník

articolato: parti articolatepohyblivě spojené části

articolato: costa articolatačlenité pobřeží

articolo: articoli determinativi/indeterminativičleny určité/neurčité

articolo: articoli casalinghidomácí potřeby

articolo: articoli per la scuolaškolní potřeby

articolo: articoli da regalodárkové zboží/předměty

determinativo: gramm. articolo determinativourčitý člen

fantasia: articoli di fantasiadekorativní zboží

ferro: articoli di ferroželezářství

licenziare: licenziare (alle stampe) un libro/articolodát svolení k publikaci knihy/článku

opinione: articolo di opinione= (novinový) článek obsahující názory autora

regalo: articoli da regalodárkové zboží/předměty

toilette: articoli da toilettetoaletní potřeby