Hlavní obsah

determinativo

Přídavné jméno

  1. určující, směrodatný
  2. určitýgramm. articolo determinativourčitý člen

Vyskytuje se v

articolo: articoli determinativi/indeterminativičleny určité/neurčité

člen: articolo determinativo/indeterminativourčitý/neurčitý člen

určitý: articolo determinativoling. určitý člen

determinativo: gramm. articolo determinativourčitý člen