Hlavní obsah

vedoucí

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

  • chef m, directeur m(odpovědný) responsable m(správce) gérant mvedoucí katedrychef m de département, directeur m de l'UFRvedoucí na letním tábořemoniteur m de colonie de vacancesvedoucí produkce filmudirecteur m de production
  • chef m, directrice f(odpovědná) responsable f

Vyskytuje se v

agenda: expédier les affaires courantesvést běžnou agendu

činitel: dirigeant vedoucí činitel

jalový: débiter des platitudesvést jalové řeči

katedra: chef /directeur de département, directeur de l'UFRvedoucí katedry

nikam: Cela ne mène à rien.To nikam nevede.

produkce: directeur de productionvedoucí produkce filmu

rouhavý: proférer des blasphèmesvést rouhavé řeči

skupinka: peloton de têtevedoucí skupinka při závodě

svůj, svá, své, svoje: chanter toujours la même chansonvést stále svou

účetnictví: tenir une comptabilitévést účetnictví

vedoucí: chef de département, directeur de l'UFRvedoucí katedry

vést: La fenêtre donne sur la cour.Okno vede na dvůr.

vést se: Il va bien.Vede se mu dobře.

evidence: tenir compte de qqn/qqchmít/vést koho/co v evidenci

poustevnický: mener une vie érémitiquevést poustevnický život

comptabilité: tenir une comptabilitévést účetnictví

marcher: faire marcher qqchvést, řídit co továrnu, domácnost ap.

platitude: débiter des platitudesvést jalové řeči

aboutir: Cela n'aboutit à rien.K ničemu to nevede.

accès: donner accès à qqchvést k čemu, kam

aller: la route qui va au châteaucesta vedoucí k zámku

communiquer: La porte communique avec le jardin.Dveře vedou do zahrady.

conduire: conduire les pas de qqnvést čí kroky

bourse: tenir les cordons de la boursevést pokladnu, spravovat finance

doux: mener une vie douceklidně si žít, vést poklidný život

Rome: Tous les chemins mènent à Rome.Všechny cesty vedou do Říma.