Hlavní obsah

veřejně

Vyskytuje se v

automat: téléphoner d'une cabine publiquetelefonovat z veřejného telefonního automatu

činitel: fonctionnaire publicveřejný činitel

instituce: établissement publicveřejná instituce

komunikace: voie publiqueveřejná komunikace

listina: titre authentiqueveřejná listina

mínění: sondage d'opinionprůzkum veřejného mínění

ochránce: défenseur (public) des droits, ve EU médiateur , v Kanadě protecteur du citoyenveřejný ochránce práv

orgán: service publicorgány veřejné správy

organizace: association reconnue d'utilité publiqueveřejně prospěšná organizace

péče: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

pořádek: ordre publicveřejný pořádek

prohlášení: déclaration publiqueveřejné prohlášení

prostranství: place publiqueveřejné prostranství

průzkum: enquête par sondage, sondage d'opinionprůzkum veřejného mínění

schůze: séance privéeneveřejná schůze

soutěž: appel d'offresveřejná soutěž

správa: affaires publiquesveřejná správa

tajemství: secret de Polichinelleveřejné tajemství

toaleta: toilettes publiquesveřejné toalety

urážka: outrage à agent publicpráv. urážka veřejného činitele

veřejný: réunion publiqueveřejná schůze

výzkum: sondage d'opinionvýzkum veřejného mínění

záchod: toilettes publiquesveřejné záchody

zájem: salut /intérêt publicveřejný zájem

žalobce: procureur , ministère publicveřejný žalobce

telefonní: cabine téléphonique publiqueveřejná telefonní budka

assistance: assistance publiqueveřejná péče o sociálně slabé

audience: audience publiqueveřejné přelíčení

chaîne: chaîne publiqueveřejný kanál televizní, radiový

dette: dette publiqueveřejný dluh

effet: effets publicsveřejné cenné papíry zvl. státní

exproprier: exproprier qqn pour cause d'utilité publiquevyvlastnit koho z důvodu veřejné prospěšnosti

laverie: laverie automatiqueveřejná prádelna

profession: profession de foi(veřejné) vyznání víry

salubrité: salubrité publiqueveřejné zdraví, veřejná čistota, veřejná hygiena

santé: santé publiqueveřejné zdravotnictví

sondage: enquête par sondage, sondage d'opinionprůzkum veřejného mínění

voie: voie publiqueveřejná komunikace

vu: au vu et au su de tout le mondepřed očima všech, veřejně

audition: audition publiqueveřejné projednávání

public: intérêt publicveřejný zájem

sonder: sonder l'opinionzkoumat veřejné mínění

barbe: au nez et à la barbe de qqnpřed očima koho, veřejně před kým, navzdory komu

veřejně: publierveřejně oznámit zákon