Hlavní obsah

uprostřed

Předložka

  1. (ve středu něčeho) čeho au milieu de qqch
  2. (v průběhu) čeho au milieu de qqch
  3. (ve středu čas. úseku) čeho en plein/pleine qqchuprostřed nocien pleine nuit

Vyskytuje se v

přímo: en plein milieu, au beau milieu de qqchpřímo uprostřed čeho

champ: en plein(s) champ(s)uprostřed polí

au: au milieuuprostřed

beau: au beau milieupřímo uprostřed, v samém středu

uprostřed: en pleine nuituprostřed noci