Hlavní obsah

ujmout se

Vyskytuje se v

slovo: prendre la parolevzít si slovo/ujmout se slova

barre: prendre la barrepřevzít kormidlo, ujmout se kormidla/velení

ujmout se: prendre la paroleujmout se slova