Hlavní obsah

ta [ta]

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

façon: à ma/ta/sa façonpodle svého

guise: à ma/ta/sa... guisepodle svého, po svém

retour: à mon/ton/son... retour, au retour depři návratu, po návratu

quart: quart de tončtvrttón

soûl: tout mon/ton/son soûldo sytosti

ton: ton aiguvysoký tón

volonté: Que ta volonté soit faite.Buď vůle tvá.

enfumer: Tu nous enfumes, avec ta cigarette !Jde na nás kouř z té tvé cigarety!

mordant: ton mordantjízlivý tón

occuper: hovor. Occupe-toi de tes affaires.Starej se o sebe.

rappeler: Je te rappelle ta promesse.Připomínám ti tvůj slib.

cirque: Arrête ton cirque.Přestaň s tou komedií.

fesse: Gare à tes fesses !Že dostaneš na zadek!

gueule: Ferme ta gueule !Zavři hubu!

oignon: hovor. Occupe-toi de tes oignons.Starej se o sebe.

prochain: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.Budeš milovat bližního svého jako sebe sama.

sœur: Et ta sœur ?Ještě něco (bys rád)?, (S tím) Jdi do háje!