Hlavní obsah

sommer [sɔme]

Tranzitivní sloveso

Tranzitivní sloveso

Vyskytuje se v

somme: somme (d'argent)suma, částka, obnos peněz

somme: en sommevcelku, celkem vzato, suma sumárum

somme: somme toutekoneckonců, konečně, zkrátka (a dobře)

somme: bête de sommetažné zvíře, soumar

tout: somme toutevcelku, celkem vzato, konec konců

disponible: práv. somme disponibledispoziční částka

somme: faire un sommezdřímnout si, expr. dát si šlofíka

tout: tous autant que nous sommesmy všichni bez rozdílu, všichni, jak tu jsme

combien: hovor. Le combien sommes-nous ?Kolikátého je? datum

de: moitié d'une sommepolovina částky

impasse: přen. Nous sommes dans une impasse.Jsme v úzkých/ve slepé uličce.

prélever: prélever une somme sur son comptevybrat částku z účtu

seize: Nous sommes le 16.Dnes je šestnáctého.

bord: Nous sommes du même bord.Jsme na stejné lodi.

somme: travailler comme une bête de sommedřít jako soumar

dnes: Kolikátého je dnes?Quel jour sommes-nous?

kolikátý: Kolikátého (dnes) je?Le combien sommes-nous ?

pěkný: pěkná sumičkacoquette/gentille somme

peněžní: peněžní obnossomme d'argent

zkrátka: zkrátka a dobřeen somme, somme toute

soumar: dřít jako soumartravailler comme une bête de somme