Hlavní obsah

sauté [sote]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

sauter: faire sauterdát pryč, odstranit, zrušit

corde: corde à sauteršvihadlo

joint: sauter à pieds jointsskákat snožmo

dessus: sauter par-dessuspřeskočit

banque: faire sauter la banquerozbít bank

reculer: reculer pour mieux sauterprodloužit si rozběh (před skokem), fig. vyčkávat na vhodnou chvíli

saute: avoir des sautes d'humeurmít své vrtochy

brambor: pommes de terre bouillies/sautéesvařené/opékané brambory

fičet: Et que ça saute !Ať to fičí!

krk: sauter au cou de qqnskočit komu kolem krku

náhlý: péripétie , nálady saute náhlý obrat, náhlá změna

pojistka: faire sauter les plombsvyhodit pojistky

povětří: faire sauter qqchvyhodit co do povětří

rozbít: faire sauter la banqueslang. rozbít bank

vyhodit: faire sauter qqchvyhodit co do vzduchu

vyrazit: faire sauter les plombshovor. vyrazit pojistky

vzduch: faire sauter/exploser qqchvyhodit/vyhazovat co do vzduchu

trknout: Cela saute aux yeux !To trkne každého!

bít: sauter aux yeuxbít do očí

chytit: sauter sur l'occasionchytit příležitost za pačesy

kousnout: se jeter à l'eau, sauter le fossékousnout do kyselého jablka

prásknout: sauter le fosséprásknout do toho

rovný: sauter à pieds joints sur qqchskočit do čeho rovnýma nohama

skočit: sauter à pieds joints sur qqchskočit do čeho rovnýma nohama