Hlavní obsah

sauté [sote]

Podstatné jméno mužské

Vyskytuje se v

sauter: faire sauterdát pryč, odstranit, zrušit

sauter: faire sauterrychle opéci, rychle osmažit

corde: corde à sauteršvihadlo

joint: sauter à pieds jointsskákat snožmo

dessus: sauter par-dessuspřeskočit

sauter: sauter dans un taxinaskočit do taxíku

sauter: sauter à bas du litvyskočit z postele

sauter: sauter un repasvynechat jídlo

sauter: sauter tout de suite à la fin du chapitrepřeskočit najednou na konec kapitoly

banque: faire sauter la banquerozbít bank

reculer: reculer pour mieux sauterprodloužit si rozběh (před skokem), fig. vyčkávat na vhodnou chvíli

saute: avoir des sautes d'humeurtrpět výkyvy nálad, mít své vrtochy

sauter: sauter de joieskákat radostí

sauter: hovor. sauter au plafondskákat do stropu

sauter: sauter aux yeuxbít do očí

sauter: sauter le pasodhodlat se k odvážnému kroku

sauter: hovor. la sautersušit hubu

brambor: vařené/opékané bramborypommes de terre bouillies/sautées

brambor: americké bramborypommes de terres sautées (à l'ail)

fičet: Ať to fičí!Et que ça saute !

krk: skočit komu kolem krkusauter au cou de qqn

náhlý: náhlý obrat, náhlá změnapéripétie , nálady saute

pojistka: vyhodit pojistkyfaire sauter les plombs

povětří: vyhodit co do povětřífaire sauter qqch

rozbít: slang. rozbít bankfaire sauter la banque

vyhodit: vyhodit co do vzduchufaire sauter qqch

vyrazit: hovor. vyrazit pojistkyfaire sauter les plombs

vzduch: vyhodit/vyhazovat co do vzduchufaire sauter/exploser qqch

trknout: To trkne každého!Cela saute aux yeux !

bít: bít do očísauter aux yeux

chytit: chytit příležitost za pačesysauter sur l'occasion

kousnout: kousnout do kyselého jablkase jeter à l'eau, sauter le fossé

prásknout: prásknout do tohosauter le fossé

rovný: skočit do čeho rovnýma nohamasauter à pieds joints sur qqch

skočit: skočit do čeho rovnýma nohamasauter à pieds joints sur qqch