Hlavní obsah

risque [ʀisk]

Podstatné jméno mužské

  1. riziko, nebezpečíà ses risques et périlsna vlastní nebezpečícourir un risquevystavovat se nebezpečí
  2. práv.(pojistné) riziko havarijní ap.

Vyskytuje se v

risquer: se risquerà faire qqch odvážit se, troufat si k čemu, pustit se do čeho

avalanche: risque d'avalanchelavinové nebezpečí

risque: à ses risques et périlsna vlastní nebezpečí

groupe: groupe à risqueriziková skupina

péril: faire qqch à ses risques et périlsudělat co na vlastní odpovědnost

sauver: risquer sa vie pour sauver qqnriskovat svůj život pro záchranu koho

supporter: supporter une responsabilité/des risquesnést zodpovědnost/rizika

tout: risquer le tout pour le toutvsadit všechno na jednu kartu