Hlavní obsah

panse [pɑ̃s]

Vyskytuje se v

penser: faire penser àqqn/qqch připomínat koho/co

lendemain: penser au lendemainmyslet na budoucnost

pensée: dire sa penséevyslovit své mínění

plonger: plonger dans ses penséespohroužit se do myšlenek

pour: Pour moi, je pense que...Pokud jde o mne, myslím (si), že...

rien: À quoi penses-tu ? – À rien.Na co myslíš? – Na nic.

donc: Je pense, donc je suis.Myslím, tedy jsem.

panse: se remplir la pansenacpat si panděro